Pracovná cesta IFAT 2016
01.03.2016 8:52:26
 

Združenie organizácií verejných prác SR si dovoľuje pozvať členské organizácie ZOVP SR na pracovnú cestu na veľtrh IFAT Mníchov v dňoch 30. 5. – 1. 6. 2016.

19. svetový veľtrh životného prostredia a likvidácie odpadov sa koná v dňoch 30. 5. – 3. 6. 2016 na výstavisku Messe München. Najnovšie technológie bude vystavovať cca 3000 vystavovateľov z 54 štátov sveta v 16-tich halách a na voľnej ploche výstavného areálu. Súčasťou veľtrhu bude prezentácia 50 národných expozícií. Veľtrh bude obsahovo zameraný na najnovšie trendy a technológie v životnom prostredí, výrobné inovácie, odpady a recyklácia, likvidácia odpadov, odpadové vody, produkty a služby v životnom prostredí.

Vložné na pracovnú cestu:                      290,- EUR na osobu

Cena zahŕňa: dopravu autobusom, 2x ubytovanie v hoteli Alpenrose-Hotel Bayrischezell, 2x raňajky, 2x večeru, 2x obed, vstupné na veľtrh, sprievodca, organizačné náklady, poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie batožiny.

Organizačné pokyny:
Podmienkou účasti  na  zahraničnej pracovnej  ceste  je zaplatenie  vložného  na  pracovnú  cestu do 11. marca 2016 z dôvodu potvrdenia ubytovania a zabezpečenia dopravy na účet ZOVP SR: IBAN: SK03 0900 0000 0000 1148 8726, SWIFT : GIBASKBX, ako variabilný symbol uveďte IČO organizácie, do poznámky názov organizácie. 

Ako záväznú prihlášku na pracovnú cestu na veľtrh IFAT 2016 akceptujeme elektronické prihlásenie sa na adrese www.zovp.sk/akcia.asp .
Termín prihlásenia : do 11. 3. 2016.ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk