Konferencia biologicky rozložiteľné odpady
14.04.2016 7:31:30
 

Zákon o odpadoch prináša nové pravidlá pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Informácie o nich, ale hlavne o možnostiach a spôsoboch, ako sa s nimi vysporiadať v praxi, poskytne 2. ročník konferencie Biologicky rozložiteľné odpady.

Konferencia Biologicky rozložiteľné odpady sa uskutoční v dňoch 26. a 27. apríla 2016 v Piešťanoch v hoteli Sorea Sĺňava. Nové pravidlá sa týkajú hlavne obcí a prevádzkovateľov kompostární. A práve pre nich je určený tento ročník konferencie Biologicky rozložiteľné odpady. Odborné prednášky budú dopĺňané o diskusie s odborníkmi, zdieľanie príkladov z praxe a predstavenie fungujúcich technológií a techniky pri kompostovaní. Zástupcovia tretieho sektora, samospráv, firiem a štátnej správy tak budú mať príležitosť počas dvoch dní spoločne hľadať riešenia pre obce a mestá pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

Priatelia Zeme – SPZ sa už takmer 20 rokov venujú problematike nakladania s odpadmi na komunálnej úrovni. Okrem iného zavádzajú do praxe aj riešenia, ktoré pomáhajú bežným obyvateľom, ale aj mestám a obciam zmysluplne využívať biologicky rozložiteľné komunálne odpady, chrániť tým životné prostredie, zlepšovať ekonomiku odpadového hospodárstva a napĺňať tak platnú legislatívu.

Nové povinnosti sú pre mnohých strašiakom. Priatelia Zeme sa snažia naopak poukazovať na nové príležitosti... Veríme, že naše dlhoročné praktické skúsenosti a entuziazmus budú dostatočnou inšpiráciou pre všetkých účastníkov konferencie. My im v ich snažení radi pomôžeme“ hovorí Branislav Moňok z Priateľov Zeme – SPZ.

Oproti minulému roku prináša konferencia jednu zaujímavú novinku. Jedna obec vyhrá 50 % zľavu na nákup kompostérov do všetkých domácností a 100 % zľavu na kompletnú informačno-vzdelávaciu kampaň o domácom kompostovaní v obci.

 

Zdroj: www.priateliazeme.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk