Zálohovanie PET fliaš zlikviduje takmer všetky triediace linky
07.12.2018 7:55:35
 

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek vyrieši len veľmi malú časť odpadov a bude omnoho drahšie, než odhadujú ministerskí analytici. Podnikatelia sa na ministra Sólymosa kvôli zálohovaniu obracajú otvoreným listom.

Problémom v nakladaní s odpadom na Slovensku nie sú len PET fľaše a plechovky, ale recyklácia všetkých materiálov a predovšetkým vysoká miera skládkovania. Tvrdia to podnikatelia, ktorí sa podpísali pod otvorený list ministrovi životného prostredia L. Sólymosa. Vyzvali ho, aby s nimi zálohovanie plastových fliaš a plechoviek prediskutoval.

Signatármi tohto listu sú Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie, Potravinárska komora Slovenska, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Zväz obchodu Slovenskej republiky, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Združenie organizácií verejných prác, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Sekcia odpadového hospodárstva a Slovenská aliancia moderného obchodu.

Podnikatelia v liste pripomínajú, že ako krajina musíme splniť recyklačné ciele stanovené v smernici o odpadoch – recyklovať 65 % z komunálneho odpadu a taktiež cieľ recyklovať 70 % zo všetkých obalov uvedených na trh. Ministerstvo by podľa nich malo hľadať spôsoby, ako splniť všetky ciele udržateľným spôsobom.

Zálohovanie môže recykláciu aj znížiť

Signatári listu navrhujú vypracovanie analýzy, ktorá by posúdila dopad zavedenia záloh na PET fľaše a plechovky na celé odpadové hospodárstvo. „Zavedenie záloh na PET fľaše a plechovky bude mať významne negatívny dopad na rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ako i na celý triedený zber a odpadové hospodárstvo,“ uviedol výkonný riaditeľ Slovenského priemyselného združenia pre obaly a životné prostredie (SLIPCEN) Miroslav Jurkovič.

Pripomenul tiež, že PET fľaše sa na Slovensku triedia a recyklujú najlepšie a najviac zo všetkých obalov (65 % - 75 %), pričom tvoria len malý zlomok (okolo päť percent) obalov uvedených na trh.„Druhým veľkým problémom bude, že ak odstránime PET fľaše z triedeného zberu, tak to bude znamenať koniec takmer všetkých triediacich liniek budovaných na Slovensku za posledných 20 rokov,“ píše sa v otvorenom liste.

Manuálne triediaci linky, ktoré u nás prevládajú, podľa podnikateľov už nebudú schopné dotriediť zostávajúce plasty, pretože tie sa nebudú dať roztriediť vizuálne, ale len technologicky. Signatári listu tvrdia, že to bude znamenať ich koniec a následne veľké problémy pre recykláciu, kým nepovznikajú nové zariadenia. To však budú ďalšie náklady v dôsledku zálohovania.

Poukazujú pritom na štatistiku, podľa ktorej znamenalo zavedenie zálohovania v Nemecku pokles recyklácie o 20 %. „Bolo to spôsobené viacerými faktormi, ale najvýznamnejším z nich bolo, že ľudia prestali triediť. Ľudia si povedali, že stačí, ak odnesú PET fľaše späť do obchodu a už nie je treba triediť,“ uvádza sa v liste ministrovi.

Navrhujú investovať do dotrieďovania

Signatári listu považujú za kľúčový problém nakladania s odpadom na Slovensku skládkovanie – veľké množstvo skládkovaného odpadu a veľké množstvo skládok. „Zálohovanie nerieši ani jeden z týchto problémov. Ako uvádza spomínaná analýza IEP, zavedenie zálohovania bude stáť 80 miliónov eur a povedie k zníženiu skládkovania o 0,5 %, pričom bude omnoho drahšie, ako predpokladajú analytici,“ doplnil Jurkovič.

V analýze, ktorej sme sa bližšie venovali aj na Odpady-portal.sk, podľa podnikateľov neboli započítané významné položky nákladov. Jednou z nich sú potrebné stavebné úpravy všetkých obchodných prevádzok na Slovensku. „Ak, napríklad, investujeme 100 miliónov eur do technológie dotrieďovania zmesového komunálneho odpadu, tak v každom samosprávnom kraji môžeme mať zariadenie, ktoré takto upraví 100 tisíc ton zmesového odpadu za rok,“ píše sa v otvorenom liste. „To bude znamenať, že úpravou prejde všetok vyprodukovaný zmesový komunálny odpad a tým splníme celkové ciele recyklácie komunálneho odpadu, ku ktorým sme sa zaviazali. Vrátane cieľa na PET fľaše.“

STIAHNITE SI OTVORENÝ LISTZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk