Snem ZOVP 2022
24.05.2022 13:24:51
 

Viac ako 200 ľudí, 45 členských organizácií a 26 spoločností vystavovateľov. Tak vyzeral celoslovenský Snem Združenia organizácií verejných prác SR (ZOVP) v utorok 17. mája, ktorého dejiskom bol hotel Patria na Štrbskom Plese. Združenie touto udalosťou oslávilo 30. výročie svojho založenia. Účastníkmi snemu boli odborníci z rôznych oblasti komunálnych služieb, zástupcovia samospráv, ako aj s vystavovatelia a výrobcovia produktov pre výkon verejnoprospešných služieb pre mestá a obce. Denník Odpady-portal.sk bol ako mediálny partner podujatia pri tom.

„Tridsať rokov ukázalo, že Združenie vie hľadieť dopredu, mať stále nové nápady a ambície,“ uviedol vo svojom slávnostnom príhovore prezident ZOVP Peter Kuba. „Za 30 rokov existencie ZOVP je to veľké množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí a spomienok. Zostal tu kus života nielen členov združenia, ale aj našich partnerov, priaznivcov a priateľov z iných organizácií, miest a obcí, a ja verím, že ste si všetci odtiaľto odniesli veľa dobrého a užitočného,“ doplnil.

Program tohtoročného jarného snemu ZOVP bol kombináciou slávnostnej a pracovnej časti. Slávnostnou časťou snemu prítomných sprevádzala moderátorská dvojica, Pavol Heško a Kristína Priesterová. Hosťom podujatia sa medzi inými prihovorili aj poslanec NR SR Radovan Kazda (spoluvlastník vydavateľstva Odpady-portal.sk – pozn. red.), prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) Peter Krasnec, ako aj prezidenti partnerských združení z Českej republiky a Maďarska.

Pozvanie na snem prijali bývalí členovia ZOVP, ktorí pracovali v jeho orgánoch. Prezident ZOVP im slávnostne odovzdal ďakovné listy s medailou za prácu na rozvoji združenia. Prezident združenia P. Kuba zároveň poďakoval aj zahraničným partnerským organizáciám a odovzdal ich zástupcom ocenenie za rozvoj medzinárodnej spolupráce.

Celé podujatie sa konalo s podporou generálneho partnera, spoločnosti Redox. Tú na podujatí zastupoval aj jej majiteľ Roman Malček. Partnermi snemu boli spoločnosti KOBIT-SK, ELTE GPS a spoločnosť MORAM CZ.

Počas pracovnej časti snemu vedenie ZOVP zhodnotilo aktivity združenia v roku 2021 a tajomníčka združenia Kristína Priesterová členskú základňu oboznámila s vlaňajším hospodárením, ako aj s návrhom rozpočtu na aktuálny rok 2022. Nosnou časťou plánu práce ZOVP na rok 2022 bude podľa K. Priesterovej vzdelávanie, ale aj stretnutia a výmena skúseností s členmi z partnerských organizácií, športové akcie či výstavy Stan KOBIT 2022 , Deň komunálnej techniky REDOX 2022 a jesenný kongres ZOVP, ktorý sa má uskutočniť v termíne 20. a 21. októbra 2022 v Stropkove. Účastníci snemu zároveň v jeho pracovnej časti schválili aj prijatie piatich nových členov združenia, čím sa ZOVP rozrástlo na 77 členských organizácií.

V popoludňajších hodinách sa v kongresovej sále prezentovali jednotliví vystavovatelia. Následne sa pokračovalo komentovanou prehliadkou komunálnej techniky na vonkajšej ploche hotela s vystavenými vozidlami na zber a zvoz komunálneho odpadu, čistenie a údržbu komunikácií, zariadením na drvenie odpadu, nádobami na odpad a ďalšími exponátmi pre verejnoprospešné činnosti pre mestá a obce. V hotelovej hale zas vystavovatelia prezentovali technológie a programy na monitoring vozidiel, systém lokalizácie kontajnerov, systém dynamického váženia komunálneho odpadu, optimalizáciu a plánovanie trás a harmonogramov, systémy letnej a zimnej údržby, softvér pre sklady, odpady a obaly, ale aj ochranné pracovné pomôcky, možnosti predaja použitej techniky cez aukčný portál, ale aj technológie na likvidáciu buriny či opravu asfaltových výtlkov.

Záver dňa sa niesol v znamení slávnostného večera s bohatým programom a hudobnými vystúpeniami.

FOTOGALÉRIA 

Zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk