Podporia triedenie odpadu aj zberné dvory. Envirofond ukázal, kam nasmeruje dotácie v roku 2024
05.04.2023 12:53:08
 

Envirofond minulý týždeň zverejnil zoznam činností, na ktoré z neho bude možné získať podporu v roku 2024. Urobil tak podľa § 4 ods. 3 zákona č. 587 / 2004 Z.z., ktorý fondu ukladá, aby zverejnil zoznam podporovaných činností najneskôr do konca marca predošlého kalendárneho roka.

V rámci odpadového a obehového hospodárstva, kde Envirofond plánuje zverejnenie budúcoročnej podpory na jún 2023, zverejnený zoznam hovorí o troch rôznych podoblastiach:

Prvou je triedený zber komunálneho odpadu, teda odpadu z domácností v mestách a obciach.

Okrem toho má podpora smerovať aj na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a taktiež jeho zhodnocovanie. Tým je napríklad jeho kompostovanie.

Okrem toho Envirofond počíta aj s podporou pre zavádzanie a zlepšovanie triedeného zberu v mestách a obciach tým, že podporí vybudovanie nových zberných dvorov a tzv. reuse centier, teda centier opätovného použitia.

Stiahnite si:
Zoznam činností, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu na rok 2024 a predpokladaný termín ich zverejnenia

 

Zdroj : odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk