Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

štvrtok, 18.7. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Jarmila Tkáčová: Vo výbore vznikne komisia pre odpadové hospodárstvo

04.10.2010 11:52:40  vytlačiť  

Vo štvrtok 30. septembra 2010 sa v Banskej Bystrici konala konferencia "Samospráva a separovaný zber - budúcnosť financovania separovaného zberu v mestách a obciach na Slovensku". Na konferencii zaznelo niekoľko zaujímavých názorov na budúcnosť separovaného zberu v SR i v súvislosti s proklamovaným zámerom vlády prehodnotiť činnosť Recyklačného fondu.

Marian Pavelka, predseda výkonného výboru SLICPEN Slovenského priemyselného združenia pre obaly a životné prostredie (SLICPEN), zastáva v otázke financovania separovaného zberu štandardné systémy, ktoré fungujú a uplatňujú sa v moderných krajinách. "My si uvedomujeme, že máme dve cesty. Jedna je priama cesta, tým, že pôjdeme cez separovaný zber priamo k obciam. Druhá cesta, ktorá podľa môjho názoru nie je úplne osvedčená, je nepriamo cez Recyklačný fond. My ako povinné osoby preferujeme práve spôsob priamej podpory a cez oprávnené organizácie. Myslíme si aj to, že oprávnené organizácie, ktoré vytvárame my ako výrobcovia a dovozcovia, neslúžia na vytváranie zisku, z ktorého si akcionári rozdeľujú dividendy - takýto systém tu nefunguje. Systém je vytvorený na to, aby priamo podporoval separovaný zber a priamo investoval všetky peniaze priamo do tohto systému."
Jarmila Tkáčová, poslankyňa NR SR a členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, sa dotkla veľmi dôležitej problematiky nákladovosti odpadového hospodárstva, teda témy, ktorá sa vo vzájomnom súboji menších a väčších regulátorov často bagatelizuje.

"Všetkých nás spája spoločný cieľ čo najzodpovednejšie nakladať s odpadmi. Likvidovať odpad bez dopadov na prírodu a za rozumnú cenu je veľmi veľkou výzvou a podľa môjho presvedčenia v spoločnosti existuje len veľmi malá spoločenská debata o týchto problémoch. Som veľmi za to, aby sa o problémoch nakladania s odpadmi oveľa viac rozprávalo na verejnosti a v tejto debate si potrebujeme vyjasniť niektoré postoje a odpovede na kľúčové otázky. Tou prvou a základnou pre mňa je, či chceme lacné výrobky a špinavé ulice, alebo sme ochotní za čistejšie životné prostredie si trochu priplatiť. Ďalšia otázka, na ktorú budeme musieť v budúcnosti odpovedať, je, či občan má platiť dvakrát: teda či má platiť v poplatku za odvoz odpadu, ale aj v každom výrobku za likvidáciu obalu alebo budúceho odpadu z daného výrobku. Občanov nezaujíma, ako to zorganizujeme. Občan má záujem, aby to pre neho bolo čo najefektívnejšie, to znamená, čo najlacnejšie."

Poslankyňa sa vyjadrila i k problematike Recyklačného fondu:

"Bola tu tiež otvorená otázka obchodovania s potvrdenkami. Áno, kontrola overovania cyklu a obehu odpadu a separácie nie je podľa môjho názoru doriešená. Obchodovanie s potvrdenkami sa ukázalo byť priestorom pre korupciu, vytváranie šedej ekonomiky a možnosťou vyhýbať sa mnohým povinným organizáciám k plateniu za budúci odpad, za výrobky, ktoré dovezú alebo vyrobia. Veľmi búrlivú diskusiu očakávam od Recyklačného fondu. Je mnoho zástancov existencie fondu, je mnoho odporcov. Každopádne je to neštátny fond, ktorý zo zákona prijíma poplatky a ktorý tieto financie ďalej rozdeľuje, pričom neexistuje účinná kontrola nakladania s týmito financiami. Takže aj vláda vo svojom programovom vyhlásení si stanovila úlohu, aby zanalyzovala činnosť Recyklačného fondu, prehodnotila jeho fungovanie a prijala ďalšie rozhodnutie ohľadom jeho ďalšej existencie, či už fond tú svoju úlohu splnil alebo nie. To sú otázky, na ktoré si budeme musieť zodpovedať."

Ako ďalej dodala, "Čaká nás ešte odpoveď na jednu otázku, teda či nie je trocha alibizmus, celú zodpovednosť za likvidáciu odpadov dať len na obce. Za nás, poslancov, chcem povedať, že vás v tom nenecháme samých, chceme s vami komunikovať. V našom výbore budeme iniciovať komisiu pre odpadové hospodárstvo, do ktorej chceme pozvať zástupcov všetkých dotknutých subjektov, to znamená aj zástupcov samosprávy. Celkom prvá debata na výbore bude práve o Recyklačnom fonde."

zdroj : www.odpady-portal.sk 
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP