Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 18.4. 2014 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM (44)
 » BAZÁR (10) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA

 

PARTNERSKÝ ODKAZ


 
 
Google

 

 
 

Nový zákon o odpadoch nasmeruje Slovensko do vyspelej Európy

Ministerstvo životného prostredia po 13 rokoch predkladá úplne nový zákon o odpadoch, ktorý Slovensko posunie k modernej čistejšej Európe. Zákon zreformuje súčasný systém a prinesie doslova revolúciu v oblasti odpadov. Jeho cieľom je, aby sa viac odpadu separovalo a recyklovalo, menej ho končilo na skládkach. „Ide o jeden z najdôležitejších zákonov v tomto volebnom období, ktorý nastaví pravidlá na dlhé obdobie,“ upozornil minister životného prostredia Peter Žiga. Zákon prinesie dôraz na transparentnosť vzťahov, spravodlivosť a adresnosť v oblasti, kde sa podľa odhadov pohybuje ročne takmer miliarda eur. Filozofiu reformy predstavil rezort pred rokom v legislatívnom zámere zákona, ktorý schválila vláda. Podľa štatistiky Eurostatu z roku 2012 vyprodukuje obyvateľ EÚ priemerne takmer 500 kg komunálneho odpadu, na Slovensku je to približne 320 kg. Náš problém je, že 74% z neho putuje na skládky komunálneho odpadu a zvyšok sa zhodnotí, kým v moderných krajinách je pomer opačný. Tento stav chceme a musíme zmeniť, preto MŽP navrhlo do nového zákona viaceré kľúčové zmeny.

Rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. Platí to napríklad pre obaly ako plasty, papier a sklo, ale aj elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, oleje, alebo pneumatiky. O vytriedený odpad sa na vlastné náklady postarajú nové Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) a zákon už zakazuje, aby vytriedený odpad skončil na skládkach. Obec a jej obyvatelia budú mať záujem čo najviac separovať, pretože za tento odpad zaplatí výrobca. Čím viac sa vytriedi, tým menej zmesového odpadu zostáva na zodpovednosti obce, čo môže viesť aj k zníženiu poplatku za odpad pre občanov. Podľa odhadov obciam už v úvode nový systém zníži náklady až o tretinu a obec úsporu môže premietnuť do nižších poplatkov za odpad. S efektívnejším separovaním sa náklady môžu znížiť ešte výraznejšie. Nový zákon zníži aj administratívnu náročnosť pre podnikateľov, pretože zruší povinnosť vypracovania Programu odpadového hospodárstva pre pôvodcu odpadu.

Zrušenie Recyklačného fondu, ktorý má zaniknúť koncom marca 2016. Fond už naplnil svoju úlohu, ako bolo napríklad vybudovanie kapacít recyklačného priemyslu. Zodpovednosť za plnenie záväzkov ponesú výrobcovia a štát. Proces zániku fondu bude postupný a jeho prostriedky sa využijú napríklad na podporu triedeného zberu odpadov.

Vybudovanie prehľadného a aktuálneho informačného systému, ktorý zmapuje toky odpadov. Cieľ je jasný a transparentný systém evidencie, súčasné údaje sú často nepresné a neúplné.

Sprísnenie výkupu kovov od fyzických osôb nepodnikateľov má eliminovať pokračujúce krádeže kovov, ktoré ohrozujú aj zdravie a životy ľudí – napr. kanálové poklopy či marcová krádež kilometrov káblov osvetlenia bratislavského obchvatu. Čiastkové opatrenia pokles krádeží neznížili, preto rezort minulý rok navrhol plošný zákaz výkupu kovov od fyzických osôb nepodnikateľov. Zberne druhotných surovín a spracovatelia protestovali a obávali sa o prežitie. Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín a Klub 500 preto navrhli podmienky významného sprísnenia výkupu. MŽP SR k nim pristúpilo za podmienky, že to povedie k riešeniu kriminality. Pre zberne pribudne povinnosť uhrádzať platby výlučne bezhotovostne, uplatniť daň z príjmov, povinnosť uskladniť kov 7 dní, monitorovanie kamerovým systémom a povinnosť využívať len váhy s platným certifikátom o ich ciachovaní. Jednotlivé zberne sa budú musieť uchádzať u ministerstva životného prostredia o certifikát, že spĺňajú všetky podmienky pre svoje pôsobenie.
Očakávame, že nové pravidlá vytlačia nepoctivých podnikateľov a predovšetkým povedú k zníženiu kriminality v tejto oblasti. Ak sa systém neosvedčí, MŽP je pripravené pristúpiť k zákazu výkupu.

Bojproti nelegálnym „čiernym“ skládkam odpadovsprísnením sankcií a vyššími právomocami polície. Ak výška škody presiahne 266 eur, začne polícia konať pri zisťovaní vinníka v zmysle trestného zákona. Zásadná novinka je, že časť poplatkov za odpad uložený na legálnu skládku, ktorých je na Slovensku takmer 120, sa bude zhromažďovať v Environmentálnom fonde. Tieto peniaze (cca 5 mil. € ročne) budú určené pre obce na likvidáciu opusteného odpadu.

Návrh nového zákona je výsledok rok a pol trvajúcej intenzívnej diskusie so všetkými dotknutými a odraz principiálnej zhody s výrobcami, zamestnávateľmi a priemyslom či samosprávou. Na rokovaniach sa zúčastnila aj akademická obec. Zákon MŽP predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie, kde sa k nemu bude môcť vyjadriť široká verejnosť. Na rokovanie vlády by sa mal dostať začiatkom júla a v prípade, ak s ním bude súhlasiť aj Národná Rada, platiť by mal od januára 2015.


 13.4.2014 10:23:34

celý článok | vytlačiť článok

   


Nový zákon o odpadoch je v internom pripomienkovom konaní

Príprava nového zákona o odpadoch sa podľa našich informácií dostala do štádia interného pripomienkového konania. Vo viac ako 150 stranovom návrhu plánuje ministerstvo zaviesť viacero nových regulácií trhu s odpadmi. Plánuje v ňom aj zrušiť Recyklačný fond k 31.03.2016.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

Podstatné zmeny sa týkajú rozšírenej zodpovednosti firiem za recykláciu a zhodnocovanie odpadov z tovarov dovezených alebo uvedených na trh. Zákon ustanovuje vybrané výrobky (elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, oleje, neobalové výrobky), na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Ten nesie zodpovednosť za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli po ukončení životnosti jeho výrobku.
[pokračovanie článku]

 8.4.2014 7:36:07

celý článok | vytlačiť článok

   

Školenie pracovníkov odpadového hospodárstva

Združenie organizácií verejných prác SR Vás pozýva na školenie, ktoré je určené pre pracovníkov v odpadovom hospodárstve. Školenie bude prebiehať v dňa 23. 4. 2014 v Novom Meste nad Váhom v klube BLUE NOTE (J. Hašku 18). Školiť Vás bude profesionál v odpadovom hospodárstve Ing. Peter Gallovič.
Pre členov združenia ZOVP je školenie ZDARMA (max. 2 osoby), pre ostatných záujemcov je cena školenia stanovená na 50,- €.
[pokračovanie článku]

 4.4.2014 8:11:34

celý článok | vytlačiť článok

   

Veľtrh životného prostredia IFAT – 2014

V dňoch  5. - 7. mája 2014 si Vás dovoľujeme pozvať na medzinárodný veľtrh životného prostredia IFAT 2014, ktorý sa bude konať v Mníchove, na výstavisku Neue Messe. Obsahová náplň veľtrhu  bude  zameraná najmä na zber a spracovanie odpadov, recykláciu odpadov, energiu, dopravu a služby spojené s environmentálnou tematikou.

PREPOKLADANÁ CENA :  320 ,- EUR
ZÁLOHOVÁ PLATBA :  250 ,- EUR/osoba

Záujemca je povinný sa zaregistrovať do 15. 3. 2014 na adrese : www.zovp.sk/akcia.asp !!!
[pokračovanie článku]

 22.2.2014 11:05:52

celý článok | vytlačiť článok

   

Školenie referentov a dispečerov dopravy.

Združenie organizácií verejných prác SR Vás pozýva na školenie, ktoré je hlavne určené pre dispečerov a referentov dopravy. Školenie bude prebiehať v dňoch 20.3. 2014 - 21.3.2014 v Dolnom Kubíne v hoteli Orava.
Pre členov združenia ZOVP je školenie ZDARMA, pre ostatných záujemcov je cena školenia stanovená na 40,- €.

Program školenia :

1) čo všetko musí spĺňať vodič špeciálneho vozidla na zber odpadov ( vozidlo Press, hákový  alebo ramenový nosič, vozidlo s hydraulickou rukou,  cisternové vozidlo na fekálie alebo na prepravu opotrebovaných olejov, kropnice ...) a špeciálneho vozidla na údržbu (sypač,  nakladač, traktor, ...)
2) čo všetko musia spĺňať vozidlá pre činnosť zberu a prepravy odpadov a pre údržbu komunikácií a čím všetkým musia byť vybavené a opatrené
3) používanie tachografov  vo vozidlách na zber a prepravu odpadov a na údržbu komunikácií, výnimky na ich nepoužívanie
4) odborná spôsobilosť vedúceho dopravy
5) kvalifikačná karta vodiča, preškoľovanie vodičov
6) vyhláška 464/2009
7) licencie ma medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu, ktoré potrebuje firma
[pokračovanie článku]

 21.2.2014 14:02:24

celý článok | vytlačiť článok

   

 

VSTUP PRE ČLENOV
Meno :
Heslo :

zabudli ste prihlasovacie údaje ?

pošli mail všetkým členom

KALENDÁR VÝSTAV A PODUJATÍ
23.4.2014 ENVIBRNO

BVV Brno

5.5.2014 IFAT

Mníchov

2.10.2014 Predchádzanie vzniku odpadov

Kostelec nad Černými lesy.


PRIPRAVUJEME
16. - 17.4.2014 Snem ZOVP,
5. - 7.5.2014 IFAT 2014, Nemecko
   

DISKUSNÉ FÓRUM
18.3.2011 7:35:51
RE: prihláška
Prihlášku nájdete na hlavnej stránke vpravo hore. Pre vyplnenie prihlášky sa musíte prihlásiť. Ak nemáte konto, napíšte na admin@zovp.sk.  
 

BAZÁR
19.11.2013 PREDAJ
Nadbytočný majetok
 
Ponúkame na odpredaj prebytočný a neupotrebiteľný majetok Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikul...
cena : "dohodou"

odkaz na stránku

 
3.10.2013 KÚPA
Ramenový nakladač LIAZ
 
Kúpim ramenový nosič kontajnerov LIAZ....
cena : dohodou
 
8.7.2013 PREDAJ
RAVO 6006 – veľký zametač
 
RAVO 6006, podvozek IVECO EUROCARGO ML150 - pravo i levostranné zametání v jednom směru jízdy. Objem...
cena : dohodou

 
8.7.2013 PREDAJ
RAVO 2005 - stredný zametač
 
- silný zametací systém s výkonem 11 000 m3 za hodinu. Výška vozidla 2000 mm, délka 4203 mm. Poloměr...
cena : dohodou

 

VŠETKY INZERÁTY

 

 

  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP