Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 27.11. 2015 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM (44)
 » BAZÁR (14) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia

 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

Usmernenie k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa

1. januára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z."). V § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. sa ustanovuje, že obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Povinnosť zavedenia množstvového zberu drobného stavebného odpadu vyplýva pre obce vyššie citovaným zákonom od 01. januára 2016 a má priamy vplyv na spôsob vyrubovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.").
[pokračovanie článku]

 19.11.2015 10:00:37

celý článok | vytlačiť článok

   
Ocenenie Zlatý mravec za rok 2015 pozná svojich držiteľov.

Vo štvrtok 12. novembra sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2015 udeľovali ceny laureátom 10. ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2015. Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosahujú významné úspechy v odpadovom hospodárstve SR, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny alebo prínosy v tejto oblasti. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 najlepším projektom v piatich kategóriách odpadového hospodárstva.
[pokračovanie článku]

 18.11.2015 10:43:18

celý článok | vytlačiť článok

   

Plán úpravy skládky. Už asi posledná novela starého zákona o odpadoch.

Na obdobie jedného mesiaca konkrétne od 1. do 31 decembra 2015 prišlo ešte ku zmene starého zákona o odpadoch1, a to nepriamou novelou prostredníctvom novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Dôvodom pre jednomesačnú novelu zákona o odpadoch je skutočnosť, že Slovenskej republike sú zo strany Európskej komisie vytýkané nedostatky týkajúce sa 24 skládok. Zoznamom týchto skládok disponuje Ministerstvo životného prostredia2. Nedostatky sa týkajú plánu úprav skládky, pričom ide o skládky, ktoré po júli 2009 plánovali prevádzkovať svoje zariadenia i naďalej, ale aj o také, ktoré svoju činnosť ukončili.
[pokračovanie článku]

 16.11.2015 11:08:24

celý článok | vytlačiť článok

   

Dôležité zmeny na Elektronickom trhovisku.

od 1. novembra 2015 nastali na Elektronickom trhovisku dôležité zmeny. Popri nových funkcionalitách dochádza k podstatnej zmene obchodných podmienok OPET.
Zmena OPET súvisí s účinnosťou novely zákona č. 252/2015 Z. z., ktorým sa zavádza ako inštitút definícia konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní.

So zavedením pojmu „konečný užívateľ výhod“ sa zavádza povinnosť uzatvárať zmluvy, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania, výhradne s uchádzačmi so známou majetkovou štruktúrou.
V súlade s novým OPET to znamená, že počnúc 1. decembrom 2015, ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v Registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, zmluva nenadobudne účinnosť vôbec.
[pokračovanie článku]

 6.11.2015 7:42:25

celý článok | vytlačiť článok

   

Vláda schválila novú odpadovú politiku z dielne envirorezortu.

Odklon od skládkovania k triedeniu a recyklácii odpadov, ale aj zvýšenie recyklácie odpadu z domácností najmenej na päťdesiat percent je cieľom odpadového hospodárstva na Slovensku do roku 2020. Vyplýva to z Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020, ktorý dnes schválila vláda SR. Nová odpadová politika Slovenska z dielne Ministerstva životného prostredia SR sa v nasledujúcich rokoch zameria najmä na princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zvýšenie úrovne triedeného zberu komunálnych aj stavebných odpadov, podporu používania materiálov získaných z recyklácie, ako aj na zlepšenie stavu informovanosti a zvýšenie kontrolnej činnosti. Ide o strategický dokument, ktorý nadväzuje na nový zákon o odpadoch a s ním súvisiace vyhlášky.
[pokračovanie článku]

 16.10.2015 7:29:42

celý článok | vytlačiť článok

   

 

VSTUP PRE ČLENOV
Meno :
Heslo :

zabudli ste prihlasovacie údaje ?

pošli mail všetkým členom

KALENDÁR VÝSTAV A PODUJATÍ

PRIPRAVUJEME
 máj, jún 2016 IFAT Mníchov
   

DISKUSNÉ FÓRUM
18.3.2011 7:35:51
RE: prihláška
Prihlášku nájdete na hlavnej stránke vpravo hore. Pre vyplnenie prihlášky sa musíte prihlásiť. Ak nemáte konto, napíšte na admin@zovp.sk.  
 

BAZÁR
13.7.2015 PREDAJ
Snehová radlica
 
Výrobca: RASCO d.o.o. Typ: MOSOR PK 3.0 Rok výroby: 2012 Výrobné číslo: 319290 Technický stav: v...
cena : 5200€ bez DPH

odkaz na stránku

 
28.5.2015 PREDAJ
Traktorová kosačka
 
Značka: WISCONSIN ENGINEERING Typ: W3535 COMFORT Stav - nepoužívaná Rok výroby - 2008. ...
cena : dohodou

odkaz na stránku

 
27.1.2015 PREDAJ
Predný cepákový mulčovač
 
Výrobca: DUCKER Typ: UM 23 FG5 Rok výroby: 2007 Výrobné číslo: 570805 Technický stav: výborný (1...
cena : cena dohodou/ možný

odkaz na stránku

 
6.6.2014 PREDAJ
Kompaktor KTO 150
 
Ponúkame na odpredaj prebytočný a neupotrebiteľný majetok Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikul...
cena : dohodou

odkaz na stránku

 

VŠETKY INZERÁTY

 

 

  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP