Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

streda, 27.5. 2015 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM (44)
 » BAZÁR (12) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA

 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

ZOVP SR a HANES Slovakia vo Švajčiarsku.

Združenie organizácií verejných prác Slovenska (ZOVP SR) má dlhodobo vo svojom poslaní aj rozširovanie poznatkov, vzdelávanie svojich členov vo všetkých svojich oblastiach. No a čo môže byť zaujímavejšie ako vidieť fungujúci systém technických služieb v celom rozsahu priamo na vlastné oči.  A preto na mesiac apríl, konkrétne od 14. do 16.4.2015, sa Celoslovenská rada ZOVP rozhodla pripraviť svojim členom pracovnú cestu do švajčiarskeho Zürichu. Cieľom bolo navštíviť spoločnosť Entsorgung and Recycling (ERZ) Zürich vykonávajúcu pre mesto Zürich činnosti technických služieb tak ako ich poznáme aj my v našich podmienkach a ďalej aj starostlivosť o čistú a znečistenú vodu, prevádzku spaľovne komunálneho odpadu, prevádzkovanie niekoľkých zberných dvorov a to všetko priamo v centre veľkomesta.
[pokračovanie článku]

 5.5.2015 9:31:49

celý článok | vytlačiť článok

   


Vykonávacie vyhlášky k novému zákonu o odpadoch v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Dňa 28.04.2015 MŽP SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania vykonávacie vyhlášky k zákonu č.79/2015 Z.z. o odpadoch, konkrétne šesť vyhlášok a jeden výnos.
Predložené materiály je možné pripomienkovať cez portál právnych predpisov. Pripomienky posielajte na naše združenie zovp@zovp.sk. Termín ukončenia pripomienkovania je 20.05.2015.

Vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
[pokračovanie článku]

 3.5.2015 15:25:29

celý článok | vytlačiť článok

   

Nový zákon o odpadoch vyšiel v zbierke zákonov.

Nový predpis má poradové číslo 79/2015 Z.z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016, okrem čl. I § 13 písm. e) šiesteho bodu, § 14 ods. 1 písm. j) a čl. V prvého a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016, a čl. I § 83 ods. 3 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Zákon o odpadoch upravuje :
[pokračovanie článku]

 28.4.2015 14:49:39

celý článok | vytlačiť článok

   

Prezident podpísal nový zákon o odpadoch

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska podpísal nový zákon o odpadoch, ktorý zavedie viacero zmien do oblasti odpadového hospodárstva. Ministerstvo životného prostredia chce zákonom priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej únie. Zákon v rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania posúdila aj Európska komisia.

V zákone o odpadoch prezident konštatoval niekoľko nejasných ustanovení, ktoré však podľa neho nezakladajú dôvod na vrátenie zákona ako celku. Andrej Kiska za také označil napríklad ustanovenie, ktoré ukladá obci povinnosť uhradiť náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne. Schválený zákon podľa prezidenta môže predstavovať niekoľko rizík pre hospodársku súťaž na trhu tým, že získanie exkluzívnej zmluvy s obcou jednou organizáciou negatívne ovplyvní schopnosť konkurenčnej organizácie zmluvne zabezpečiť dostatočný objem zberu, čo môže obmedzovať reálnu súťaž na relevantnom trhu.
[pokračovanie článku]

 10.4.2015 8:26:58

celý článok | vytlačiť článok

   

Spoplatňovanie drobného stavebného odpadu sa zmení. Ako bude vyzerať?

Po schválení nového zákona o odpadoch budú musieť obce zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Adresnejší systém však zmení finančné toky na úhradu nákladov.

Podľa návrhu nového zákona o odpadoch, ktorý je po schválení parlamentom v súčasnosti v procese rozhodovania prezidenta, je obec povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu (§ 81 odst. 20, ďalej DSO). Zároveň musí obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádzať zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom (§ 81 odst. 12). Zákon tak podstatne mení systém finančných transferov za drobný stavebný odpad.
[pokračovanie článku]

 1.4.2015 7:03:01

celý článok | vytlačiť článok

   

 

VSTUP PRE ČLENOV
Meno :
Heslo :

zabudli ste prihlasovacie údaje ?

pošli mail všetkým členom

KALENDÁR VÝSTAV A PODUJATÍ
8.6.2015 Stan KOBIT

Dolný Kubín


PRIPRAVUJEME
 jún 2015 školenie ODPADY
 október kongres ZOVP SR
   

DISKUSNÉ FÓRUM
18.3.2011 7:35:51
RE: prihláška
Prihlášku nájdete na hlavnej stránke vpravo hore. Pre vyplnenie prihlášky sa musíte prihlásiť. Ak nemáte konto, napíšte na admin@zovp.sk.  
 

BAZÁR
27.1.2015 PREDAJ
Predný cepákový mulčovač
 
Výrobca: DUCKER Typ: UM 23 FG5 Rok výroby: 2007 Výrobné číslo: 570805 Technický stav: výborný (1...
cena : cena dohodou/ možný

odkaz na stránku

 
6.6.2014 PREDAJ
Kompaktor KTO 150
 
Ponúkame na odpredaj prebytočný a neupotrebiteľný majetok Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikul...
cena : dohodou

odkaz na stránku

 
19.11.2013 PREDAJ
Nadbytočný majetok
 
Ponúkame na odpredaj prebytočný a neupotrebiteľný majetok Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikul...
cena : "dohodou"

odkaz na stránku

 
3.10.2013 KÚPA
Ramenový nakladač LIAZ
 
Kúpim ramenový nosič kontajnerov LIAZ....
cena : dohodou
 

VŠETKY INZERÁTY

 

 

  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP