Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 12.2. 2016 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM (44)
 » BAZÁR (14) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia

 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2016

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v januári 2016, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa riadi podľa Vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Evidencie sa vedú a ohlásenia sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 23 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.
[pokračovanie článku]

 2.2.2016 9:37:15

celý článok | vytlačiť článok

   


Vyšli nové vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch.

V Zbierke zákonov vyšli nové vykonávacie vyhlášky k novému Zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Prinášame zoznam zverejnených predpisov:

  • Vyhláška č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
  • Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
  • Vyhláška č. 367/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 228/2014, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
  • Oznámenie 368/2015 Z.z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
  • Vyhláška č. 370/2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
  • Vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  • Vyhláška č. 372/2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
  • Vyhláška č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Stiahnite si jednotlivé právne predpisy (PDF):
[pokračovanie článku]

 15.12.2015 9:57:14

celý článok | vytlačiť článok

   

Triedený zber v obciach

O zmenách, ktoré prináša nový zákon o odpadoch mestám a obciam, hovorí Mgr. Hana Nováková, MBA, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ENVI – PAK, a.s.

Predstaviteľov samospráv na Slovensku v súčasnosti najviac zaujíma, ako ovplyvní nový zákon o odpadoch triedený zber v mestách a obciach?

Celá filozofia nového zákona sa odvíja od tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá výrobcom ukladá povinnosť postarať sa o svoj výrobok počas jeho celého životného cyklu, teda aj vtedy, keď sa stane odpadom. Títo výrobcovia, ktorých budú od nového roka reprezentovať organizácie zodpovednosti výrobcov, prevezmú existujúci systém triedeného zberu zavedený v mestách a obciach. To však neznamená, že OZV ho prevezmú do svojho vlastníctva, či dokonca budú zberné nádoby rušiť. Práve naopak, majetok obce (zberné nádoby a ostatná infraštruktúra) ostane aj naďalej vo vlastníctve obce. Systém triedeného zberu, nádoby resp. vrecia a frekvenciu ich zberu zachovajú tak, ako je to v obci zavedené. Tento systém bude môcť byť zmenený iba na základe dohody s obcou. Napokon, rozhodujúce slovo pri tom, ako bude triedený zber v obci organizovaný, bude mať aj naďalej obec, pretože tá schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na svojom území. Cieľ obcí a OZV je však rovnaký – postupne zvyšovať množstvo triedených zložiek papier, sklo, plasty a kovy, pri triedení ktorých sa Slovensko nachádza na chvoste krajín Európskej únie.
[pokračovanie článku]

 7.12.2015 10:10:58

celý článok | vytlačiť článok

   

Usmernenie k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa

1. januára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z."). V § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. sa ustanovuje, že obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Povinnosť zavedenia množstvového zberu drobného stavebného odpadu vyplýva pre obce vyššie citovaným zákonom od 01. januára 2016 a má priamy vplyv na spôsob vyrubovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.").
[pokračovanie článku]

 19.11.2015 10:00:37

celý článok | vytlačiť článok

   

Ocenenie Zlatý mravec za rok 2015 pozná svojich držiteľov.

Vo štvrtok 12. novembra sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2015 udeľovali ceny laureátom 10. ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2015. Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosahujú významné úspechy v odpadovom hospodárstve SR, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny alebo prínosy v tejto oblasti. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 najlepším projektom v piatich kategóriách odpadového hospodárstva.
[pokračovanie článku]

 18.11.2015 10:43:18

celý článok | vytlačiť článok

   

 

VSTUP PRE ČLENOV
Meno :
Heslo :

zabudli ste prihlasovacie údaje ?

pošli mail všetkým členom

KALENDÁR VÝSTAV A PODUJATÍ

PRIPRAVUJEME
 17.3.2016 školenie vedúcich dopravy, Dolný Kubín
 apríl 2016 jarný snem
 máj 2016 firemný deň fy. HANNES Slovakia
 30.5.2016 pracovná cesta IFAT Mníchov
 7.6.2016 stan KOBIT, Dolný Kubín
 september 2016 tenisový turnaj
 september 2016 Deň komunálnej techniky fy. REDOX
 október 2016 spoločný snem SVPS a ZOVP, Morava
   

DISKUSNÉ FÓRUM
18.3.2011 7:35:51
RE: prihláška
Prihlášku nájdete na hlavnej stránke vpravo hore. Pre vyplnenie prihlášky sa musíte prihlásiť. Ak nemáte konto, napíšte na admin@zovp.sk.  
 

BAZÁR
13.7.2015 PREDAJ
Snehová radlica
 
Výrobca: RASCO d.o.o. Typ: MOSOR PK 3.0 Rok výroby: 2012 Výrobné číslo: 319290 Technický stav: v...
cena : 5200€ bez DPH

odkaz na stránku

 
28.5.2015 PREDAJ
Traktorová kosačka
 
Značka: WISCONSIN ENGINEERING Typ: W3535 COMFORT Stav - nepoužívaná Rok výroby - 2008. ...
cena : dohodou

odkaz na stránku

 
27.1.2015 PREDAJ
Predný cepákový mulčovač
 
Výrobca: DUCKER Typ: UM 23 FG5 Rok výroby: 2007 Výrobné číslo: 570805 Technický stav: výborný (1...
cena : cena dohodou/ možný

odkaz na stránku

 
6.6.2014 PREDAJ
Kompaktor KTO 150
 
Ponúkame na odpredaj prebytočný a neupotrebiteľný majetok Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikul...
cena : dohodou

odkaz na stránku

 

VŠETKY INZERÁTY

 

 

  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP