Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

štvrtok, 18.7. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

V službe občanom

21.05.2012 9:09:32  vytlačiť  

Tohoročný jarný snem snem Združenia organizácií verejných prác (ZOVP) sa uskutočnil v  malebnom prostredí Staroľubovnianskych kúpeľov. Členov profesionálnej asociácie subjektov, zodpovedných za zber a likvidáciu komunálneho odpadu, čistenie a údržbu miestnych komunikácií vrátane zimnej služby, stav a funkčnosť verejného osvetlenia a údržbu verejnej zelene a cintorínov privítala viceprezidentka združenia, Ing. Kristína Priesterová.

V úvodnom vystúpení prezident združenia Bc. Peter Kuba zhodnotil aktivity predchádzajúceho obdobia a oboznámil členov pre rok 2012. Pripomenul, že v minulosti dokázalo ZOVP prostredníctvom odborných podujatí a vzdelávania, pripomienkovania legislatívy, propagácie novej a modernej techniky a výmenou skúseností z praxe v mnohom skvalitniť prácu svojich členov na prospech občanov Slovenska. Plán práce pre budúce obdobia, ktorý prezident Bc. Kuba pred účastníkmi snemu načrtol, svedčí nielen o opodstatnenosti takéhoto profesného združenia, ale i záujme jeho členov naďalej robiť pre občanov maximum možného v dnešnej komplikovanej hospodárskej situácii miest a obcí.
Združenie má v súčasnosti 64 členov, ktorí pôsobia približne v 1200 mestách a obciach SR. Približne polovica členskej základne sú mestské a obecné príspevkové a rozpočtové organizácie, nechýbajú však ani obchodné spoločnosti vo vlastníctve obcí s rôznym súkromným a verejným podielom, alebo súkromné spoločnosti. Medzi členmi však nechýbajú ani výrobné, dodávateľské a servisné organizácie pre techniku a know-how v oblasti verejných prác.

Diskusia sa v neformálnom ovzduší niesla najmä v znamení aktuálnych, a pretrvávajúcich problémov, najmä stále nedotiahnutej legislatívy a finančných podmienok pri separovanom zbere odpadu. 

Ako obvykle bola súčasťou snemu i výstava komunálnej techniky, kde sa účastníci snemu mohli zoznámiť s ponukou najnovších technológií a strojov ponúkaných poprednými obchodnými a výrobnými spoločnosťami. Zaujímavosťou bolo vozidlo na zvoz odpadu, ktoré predstavil lučenecký Redox. Spoločnosť EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa v roku 2005 investovala do zakúpenia vozidla na zvoz odpadu MAN 4x4 s nadstavbou FAUN Variopress 16q. Uvedené vozidlo nahradilo starú Liaz-ku s cieľom zefektívniť zverenú prevádzku a dosiahnuť čo najnižšie prevádzkové náklady. Dnes po 7 rokoch prevádzky je možno konštatovať, že uvedený cieľ bol splnený s jednoznačným výsledkom – vozidlo dosiahlo spotrebu PHM nižšiu o viac ako 30%. Náklady na údržbu, opravy a servis neprekročili sumu 3 500.-€ ročne (z toho nadstavba FAUN max. 1500.-€ ročne). Uvedené náklady sú výnimočné najmä u nadstavby s lineárnym lisovaním, keďže je známe, že obdobne nízke náklady na údržbu a servis dosahujú najmä Rotopressy . Pri tomto lineáre je to dané hlavne kvalitou obsluhy a pravidelnou údržbou v spoločnosti EKOS s.r.o., ktorá umožňuje predĺžiť životnosť nadstavby až na 15 – 20rokov. Raritou na Slovensku sú prevádzky Piešťany a Pezinok, kde nadstavby Faun Variopress s lineárnym lisovaním spoľahlivo fungujú 18 rokov.

Oto Habán, časopis Komunána technika
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP