Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 25.2. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Čo priniesol Kongres ZOVP.

28.10.2022 12:11:10  vytlačiť  

Diskusia o mechanicko-biologickej úprave (MBÚ) komunálnych odpadov a ďalších aktuálnych témach, ale aj prehliadka manipulačnej techniky, vozidiel či nádob na odpad. Taká bola náplň tohtotýždňového Kongresu Združenia organizácií verejných prác (ZOVP), ktorý sa uskutočnil v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách.

Úpravu odpadov nestíhame.
Utorok 18. októbra bol najprv venovaný odbornému workshopu. Po slávnostnom otvorení Kongresu a privítaní hostí účastníci panelovej diskusie prebrali aktuálnu tému MBÚ. Prezident ZOVP Peter Kuba na v rámci workshopu prečítal znenie spoločnej tlačovej správy, ktorou sa ZOVP spolu s Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), Zväzom odpadového priemyslu (ZOP), Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Úniou miest Slovenska (ÚMS), obrátilo s apelom na Ministerstvo životného prostredia. Plné znenie tohto textu sme priniesli aj na Odpady-portal.sk.

„V praxi to znamená, že 1. januára všetci zostaneme pred skládkami a skládkari nás zrejme so zmesovým komunálnym odpadom odklonia naspäť do miest,“ povedala Zuzana Čachová, špecialistka odpadového hospodárstva mesta Trenčín. „Máme za to, že táto povinnosť sa najviac týka miest a obcí, hoci v zákone nie je priamo určená zodpovednosť, komu prináleží výstavba zariadení na úpravu odpadov.“

Juraj Jakeš, viceprezident APOH-u, pripomenul, že povinnosť upravovať odpad pred skládkovaním vyplýva zo smernice starej 20 rokov a nereflektuje na súčasný stav odpadového hospodárstva na Slovensku. Súčasné nastavenie legislatívy podľa neho navyše vytvára paradoxnú duplicitu, kedy sa biologická zložka musí triediť pri zdroji, ale zároveň sa počíta aj s MBÚ.

„Od 1. januára 2021 sme si na Slovensku schválili povinný zber biologicky rozložiteľných odpadov pre všetky mestá a obce, vrátane zeleného odpadu, kuchynského odpadu aj jedlých tukov a olejov. Ak to všetci robíme zodpovedne, v čiernej nádobe potom biozložky veľa nezostáva,“ podotkol J. Jakeš. „Investovali sme veľa prostriedkov, energie a času do zberu bioodpadu a teraz máme upravovať to, čo by v čiernej nádobe už nemalo byť.“

Ďalším bodom programu bola prezentácia vystavovateľov v kongresovej sále a v popoludňajších hodinách nechýbala tradičná prehliadka vonkajšej výstavy. Komentované ukážky zahŕňali vozidlá, nádoby na odpad, zariadenia na spracovanie odpadu a rôzne ďalšie druhy techniky pre odpadové hospodárstvo. Záver dňa patril spoločenskému večeru.

Druhý deň podujatia, streda 19. októbra, bol podľa programu Kongresu venovaný výmene skúseností a individuálnym rokovaniam s obchodnými partnermi.

FOTOGALÉRIA z Kongresu

 

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP