Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

sobota, 22.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Ministerstvo otočilo, povinná úprava odpadov sa posunie. Ukázali nový termín

21.11.2022 9:48:55  vytlačiť  

Úprava odpadov pred jeho ukladaním na skládkach nebude povinná od 1. januára 2023. Počíta s tým návrh novely príslušnej vyhlášky, ktorú 17. novembra, predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). Urobilo tak po opakovaných apeloch zo strany samospráv aj zberových spoločností (i ZOVP), ktoré nabrali na intenzite najmä v posledných dňoch a týždňoch. Účastníci trhu varovali, že na zabezpečenie požadovanej úpravy na Slovensku nie je dostatok zariadení, a to najmä pre zdĺhavé povoľovacie procesy.

Odklad novej povinnosti z 1. januára 2023 na neskorší termín však ministerstvo ešte donedávna nepripúšťalo. V reakcii na otázky Odpady-portal.sk rezort označil posun termínu za „nežiaduci,“ pričom argumentoval najmä požiadavkami EÚ. V polovici novembra sa situácia mení. Po tom, čo samosprávy a zberové spoločnosti varovali, že vyžadovanie z ich pohľadu nesplniteľných podmienok od Nového roka zastaví zber odpadu od občanov, ministerstvo ustúpilo.

MŽP SR: Je tu rôzna pripravenosť, resp. nepripravenosť
Posun termínu povinnosti upravovať odpad pred skládkovaním envirorezort predstavil v návrhu vyhlášky MŽP SR č. 26/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti. Jediným novelizačným bodom je odklad povinnej úpravy odpadov. Zatiaľ čo doposiaľ platilo, že skládkovanie neupraveného odpadu bude na Slovensku zakázané už od Nového roka, podľa nového návrhu z dielne MŽP SR by účastníci trhu odpadového hospodárstva mali dostať rok času navyše.

„V čl. II sa slová „1. januára 2023“ nahrádzajú slovami „1. januára 2024,“ píše sa v návrhu vyhlášky, ktorej jediným novelizačným bodom je práve posun termínu novej povinnosti.

Novela vyhlášky je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní od včerajška, 17. novembra, a to do piatku 25. novembra. Do účinnosti by mala vstúpiť od Nového roka. „Navrhuje sa, aby návrh nadobudol účinnosť 1. januára 2023 s prihliadnutím na rozdielnu pripravenosť, resp. nepripravenosť zainteresovaných subjektov na úpravu zmesového odpadu a tiež s poukazom na požiadavku aplikačnej praxe,“ uviedol rezort v dôvodovej správe. Nepripravenosť na povinnú úpravu pritom v uplynulých mesiacoch hlásila absolútna väčšina trhu. Ako vyplynulo z prieskumu Odpady-portal.sk medzi odborníkmi, bolo na novú povinnosť k 1. januáru 2023 nachystaných maximálne 20 % zo všetkých dotknutých subjektov.

Zberovky žiadali viac
Či bude jednoročný odklad navrhnutý ministerstvom stačí na dobudovanie potrebnej infraštruktúry, nie je isté. Množstvo projektov stále čaká na potrebné povolenia, pričom problémom je najmä proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Trojica profesijných organizácií sa na MŽP SR obrátila so spoločným stanoviskom, v ktorom rezort vyzvali k dvojročnému odkladu.

„Väčšina projektov je v súčasnosti vo fáze schvaľovania na MŽP SR alebo Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Tie nie sú schválené s dôvodov dlhej doby schvaľovacích procesov na strane štátnych organizácií, a to aj napriek včasnej doby podania projektov na príslušné štátne organizácie,“ uviedli Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zväz odpadového priemyslu a Združenie organizácií verejných prác. „Žiadame MŽP SR o posun danej povinnosti na 1. januára 2025 a urýchlené schválenie potrebných projektov a to tak, aby sa čo najskôr na Slovensku implementovala úprava odpadov v zmysle európskej legislatívy a štandardov a napĺňali sa tak ciele odklonu skládkovania odpadov smerom k trvalo udržateľnému spôsobu nakladania s odpadom,“ zdôraznili v spoločnom stanovisku.

Stiahnite si:
Návrh vyhlášky MŽP SR č. 26/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z.z.

 

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP